Vijeće učenika

Ime i prezime Odjeljenje
Bakir Đulić  
Majda Hadžić  
Amila Pištoljević  
Denis Tokić  
Haris Junuzović  
Nejira Muratović  
Nadir Bašić  
Merima Jusufović  
Lamija Vehabović  
Tea Lukanović  
Dženana Likić  
Emir Ćudić  
Amina Sejdinović  
Dinka Nukić  
Amina Zećo  
Emra Hanić  
Asja Aganović  

Uloga vijeća učenika

Učenici obrazuju vijeće učenika čija je uloga da:
  • promovira interese škole u zajednici na čijoj lokaciji se srednja škola nalazi,
  • predstavlja stajališta učenika školskom odboru srednje škole,
  • potiče angažman učenika u radu srednje škole i
  • informira školski odbor o svojim stajalištima kad ocijeni da je to potrebno ili po zahtjevu školskog odbora, daje mišljenje o svakom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje srednjom školom.

Sastav vijeća učenika u najvećoj mjeri odražava nacionalnu i spolnu strukturu učenika srednje škole.

Način i procedura osnivanja i rada vijeća učenika utvrđuje se općim aktima srednje škole.