Sekcije i vannastavne aktivnosti

Vrsta aktivnost Nastavnik Termin
Recitatorska/Literarna sekcija Subhija Karahmetović  
Literarna sekcija Azra Tokić  
Sportske sekcije Kemal Bašić  
Prva pomoć Inda Rustemović  
Civitas Sabina Topić  
Biblioteksrska sekcija    
Humanitarna sekcija Dženana Omerdić, Aldijana Sakić  
Informatička sekcija Dženad Korman  
Novinarska sekcija Dženad Korman  
Mladi gorani Munib Efendić  
Debatna sekcija    
Bolesti ovisnosti    
Biloško/ekološka Softić Eldina  
Eko zeleni Softiić Eldina