Sekcije i vannastavne aktivnosti

Vrsta aktivnost Nastavnik Termin
Dramska sekcija Subhija Karahmetović  
Literarna sekcija Azra Tokić  
Sportske sekcije Kemal Bašić, Damir Ahmetović  
Humanitarna sekcija Dženana Omerdić, Aldijana Sakić  
Civitas Emir Junuzović  
Biloško/ekološka Softić Eldina  
Likovna sekcija Arnela Mujkanović  
Foto sekcija Dženad Korman  
Transfuziologija Devleta Osmanović  
Mentalno zdravlje sekcija Elmina Musić  
Prva pomoć Inda Rustemović  
Zdrava Ishrana Amela Džibrić  
Prevencija bolesti ovisnosti Semir Puškar