Dodatna nastava

Predmet Nastavnik Termin
Informatika Dženad Korman Srijeda 13:00 - 13:45
Engleski jezik  Bakir Rešidbegović   
Engleski jezik  Melisa Šerifović Srijeda 13:00 - 13:45 
Matematika Terzić Mediha  
Matematika Senada Burgić  
Fizika Uzeir Spona  
Hemija Mehmed Imamović  Petak 13:00 - 13:45 
Biologija Albina Hatunić Četvrtak 13:00 - 13:45
Njemački jezik Fadila Mujkić  
Geografija Mejrema Jašar  
Historija Munib Efendić