Vijeće roditelja

Ime i prezime Odjeljenje
   

Uloga vijeća roditelja

Vijeće roditelja aktivno učestvuje u: 
  • promoviranju interesa srednje škole u zajednici u kojoj se škola nalazi;
  • predstavljanju stajališta roditelja učenika školskom odboru ili bilo kojoj drugoj zainteresiranoj strani;
  • podržavanju aktivnog sudjelovanja roditelja i zajednice u radu škole;
  • predlaganju članova školskog odbora iz reda roditelja učenika;
  • obavještavanju školskog odbora i druge zainteresirane strane o stajalištima vijeća roditelja kad god to smatra neophodnim ili po zahtjevu školskog odbora ili druge zainteresirane strane,
  • izjašnjavanju o svim pitanjima vezanim za rad i rukovođenje školom;
  • pripravljanju i realiziranju odgovarajućih projekata koji podržavaju i promoviraju obrazovni rad u školi;
  • razvijanju komunikacije i odnosa između učenika, nastavnika, roditelja i lokalne zajednice.

Sastav vijeća roditelja u najvećoj mjeri odražava nacionalnu i spolnu strukturu roditelja - staratelja učenika.

Bliži propis o proceduri osnivanja i načinu rada vijeća roditelja donosi nadležno ministarstvo.

Roditelji učenika imaju pravo, a srednja škola obvezu pomoći roditeljima da osnuju vijeće roditelja.