Raspored informativno-savjetodavnih razgovora sa roditeljima

Odjeljenje Razrednik/ica Termin informacija
1A Edin Halilović  
1B Melisa Šerifović  
1C Eldina Softić  
2A Azra Tokić  
2B Elmina Musić  
2C Albina Hatunić  
3A Senada Burgić  
3B Semir Puškar  
3C Amela Džibrić  
4A Kemal Bašić  
4B Inda Rustemović  
4C Mehmed Imamović