Raspored informativno-savjetodavnih razgovora sa roditeljima

Odjeljenje Razrednik/ica Termin informacija
1A Azra Tokić  
1B Elmina Musić  
1C Albina Hatunić  
2A Senada Burgić / Amila Beganović  
2B Bakir Rešidbegović  
2C Amela Džibrić  
3A Kemal Bašić  
3B Edin Halilović  
3C Mehmed Imamović  
4A Melisa Šerifović  
4C Eldina Softić  
4D Subhija Karahmetović  
4E Dženana Omerdić