Raspored informativno-savjetodavnih razgovora sa roditeljima

Odjeljenje Razrednik/ica Termin informacija
1A Senada Burgić  
1B Semir Puškar  
1C Amela Džibrić  
2A Kemal Bašić  
2B Inda Rustemović  
2C Mehmed Imamović  
3A Melisa Šerifović  
3C Eldina Softić  
3D Subhija Karahmetović  
3E Dženana Omerdić  
4A Albina Hatunić  
4B Azra Tokić  
4C Elmina Musić  
4D Bakir Rešidbegović