Upis 2020/21

Upis 2020/21

U školskoj 2020/21. godini vrši se upis učenika u sjedeće smjerove:

  • Opća gimnazija
  • Medicinska sestra - tehničar

Prvi upisni rok:

  • od 8. juna do 12. juna 2020. godine, za oba usmjerenja.

Drugi upisni rok:

  • od 15. juna do 17. juna 2020. godine, za usmjerenje Opća gimnazija
  • od 15. juna do 19. juna 2020. godine, usmjerenje Medicinska sestra - tehničar u prvom upisnom roku upisan je odobreni broj učenika, pa drugog upisnog roka za medicinske tehničare neće biti.

Potrebna dokumentacija:

  1. Zahtjev za upis (poseban formular)
  2. Izvod iz maticne knjige rodjenih (original ili ovjerena kopija)
  3. Svjedodzba o zavrsenom IX razredu devetogodisnje osnovne skole i list profesionalne orijentacije (original)
  4. Uvjerenje o uspjehu u VI,VII,VIII razredu devetogodisnje osnovne skole (origina)
  5. Druga relevantna dokumenta u skladu sa Pravilnikom o kriterijima za upis ucenika u prvi razred srednjih skola na podrucju Tuzlanskog kantona

Dokumentacija za upis se predaje u sekretarijatu škole u vremenu od 08:00 do 14:00 sati.


Print   Email