Oglasi i obavještenja

Konkurs/oglas (Januar 2023)

Konkurs/oglas (Januar 2023)

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona je, u “Večernjem listu” od 29.12.2022. godine, raspisalo Konkurs za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantonaKonkurs za prijem u radni odnos zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona i Oglas za prijem u radni odnos zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona.

Tekst konkursa/oglasa, prijavni obrasci i primjeri izjava, mogu se preuzeti sa zvanične web stranice Ministarstva.

Liste kandidata koji su se prijavili na konkurs za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika, objavljene su i istaknute na vidnom mjestu na ulazu u školu dana 09.01.2023. godine u 14:00 sati, te istovremeno objavljene na web stranici škole.

Rang liste kandidata koji su se prijavili na konkurs za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika nakon obavljenog intervjua, objavljene su i istaknute na vidnom mjestu na ulazu u školu dana 23.01.2023. godine u 11:00 sati, te istovremeno objavljene na web stranici škole i web stranici Ministarstva.

Konačne rang liste kandidata koji su se prijavili na konkurs za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika, objavljene su i istaknute na vidnom mjestu na ulazu u školu dana 30.01.2022. godine u 12:00 sati, te istovremeno objavljene na web stranici škole i web stranici Ministarstva.


Print   Email