Konkurs/oglas (Januar 2022)

Konkurs/oglas (Januar 2022)

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona je u “Večernjem listu” od 29.12.2021. godine, raspisalo Konkurs za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantonaKonkurs za prijem u radni odnos zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona i Oglas za prijem u radni odnos zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona.

Tekst konkursa/oglasa, prijavni obrasci i primjeri izjava, mogu se preuzeti sa zvanične web stranice Ministarstva.

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona je u “Večernjem listu” od 5.1.2022. godine raspisalo Ispravku i dopunu konkursa za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona, Ispravku i dopunu konkursa za prijem u radni odnos zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona i Ispravku i dopunu oglasa za prijem u radni odnos zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona. Ispravke i dopune konkursa/oglasa možete preuzeti ovdje.

Liste kandidata koji su se prijavili na konkurs za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika, te liste kandidata koji su se prijavili na oglas za prijem u radni odnos zaposlenika, objavljene su i istaknute na vidnom mjestu na ulazu u školu dana 11.01.2022. godine u 14:00 sati, te istovremeno objavljene na web stranici škole.


Print   Email