Konkurs/oglas (avgust 2020)

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona je u "Dnevnom avazu" od 27.7.2020. godine, raspisalo konkurs za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika i oglas za prijem u radni odnos zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona. Ispravke i dopune konkursa/oglasa objavljene su u "Dnevnom avazu" od 3.8.2020. godine (nije bilo ispravki niti dopuna za našu školu).

Tekst konkursa/oglasa, prijavni obrasci i primjeri izjava, te ispravke konkurska/oglasa, mogu se preuzeti sa zvanične web stranice Ministarstva.

Liste kandidata koji su se prijavili na konkurs za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika, te liste kandidata koji su se prijavili na oglas za prijem u radni odnos zaposlenika, objavljene su i istaknute na vidnom mjestu na ulazu u školu dana 10.08.2020. godine u 14:00 sati, te istovremeno objavljene na web stranici škole:

Rang liste kandidata koji su se prijavili na konkurs za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika nakon obavljenog intervjua, objavljene su i istaknute na vidnom mjestu na ulazu u školu dana 19.08.2020. godine u 15:00 sati, te istovremeno objavljene na web stranici škole:

Rang liste kandidata koji su se prijavili na oglas za prijem u radni odnos zaposlenika nakon obavljenog intervjua, objavljene su i istaknute na vidnom mjestu na ulazu u školu dana 26.08.2020. godine u 15:00 sati, te istovremeno objavljene na web stranici škole.

Konačane rang liste kandidata koji su se prijavili na konkurs za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika, objavljene su i istaknute na vidnom mjestu na ulazu u školu dana 27.08.2020. godine u 12:00 sati, te istovremeno objavljene na web stranici škole.

Odluke o izboru kandidata koji su se prijavili na konkurs za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika, objavljene su i istaknute na vidnom mjestu na ulazu u školu dana 27.08.2020. godine u 12:00 sati, te istovremeno objavljene na web stranici škole.


Print   Email