Oglasi i obavještenja

Konkurs/oglas (2020/21)

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona je u "Dnevnom avazu" od 26.7.2021. godine, raspisalo konkurs za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika, konkurs za prijem u radni odnos zaposlenika i oglas za prijem u radni odnos zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona.

Tekst konkursa/oglasa, prijavni obrasci i primjeri izjava, mogu se preuzeti sa zvanične web stranice Ministarstva.

Liste kandidata koji su se prijavili na konkurs za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika, te liste kandidata koji su se prijavili na oglas za prijem u radni odnos zaposlenika, objavljene su i istaknute na vidnom mjestu na ulazu u školu dana 09.08.2021. godine u 14:00 sati, te istovremeno objavljene na web stranici škole.

Rang liste kandidata koji su se prijavili na konkurs za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika nakon obavljenog intervjua, objavljene su i istaknute na vidnom mjestu na ulazu u školu dana 18.08.2021. godine u 12:00 sati, te istovremeno objavljene na web stranici škole i web stranici Ministarstva.

Konačne rang liste kandidata koji su se prijavili na konkurs za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika, objavljene su i istaknute na vidnom mjestu na ulazu u školu dana 26.08.2021. godine u 12:00 sati, te istovremeno objavljene na web stranici škole i web stranici Ministarstva.

Rang liste kandidata koji su se prijavili na oglas za prijem u radni odnos zaposlenika (pomoćno i tehničko osoblje) nakon obavljenog intervjua, objavljene su i istaknute na vidnom mjestu na ulazu u školu dana 27.08.2021. godine u 14:00 sati, te istovremeno objavljene na web stranici škole i web stranici Ministarstva.

Konačne rang liste kandidata koji su se prijavili na oglas za prijem u radni odnos zaposlenika (pomoćno i tehničko osoblje) nakon obavljenog intervjua, objavljene su i istaknute na vidnom mjestu na ulazu u školu dana 02.09.2021. godine u 17:00 sati, te istovremeno objavljene na web stranici škole i web stranici Ministarstva.