Vijesti iz škole

Vrijedna donacija UNICEF-a

"Vjerujemo da je briga za djecu kamen temeljac za ljudski i društveni napredak."
UNICEF

Danas je naša škola dobila vrijednu donaciju u vidu šest laptopa od UNICEF Sarajevo, u koordinaciji sa MONKS TK.

Vjerujemo da će ova donacija biti od velike pomoći u nastavi i da će biti podstrek za dalje unaprijeđenje odgojno-obrazovnog rada.

Hvala UNICEF-u.