Raspored časova

Raspored časova

RAZRED: 1A      SMJENA: II      KABINET: 55
RAZEDNI STARJEŠINA: Azra Tokić

Broj
časa

Vrijeme
trajanja

Ponedeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

1.

13:45-14:30

TIZO

Geografija

Hemija

Hemija

Vjeronauka

2.

14:35-15:20

TIZO

Geografija

Bosanski j.

Biologija

Njemački j.

3.

15:40-16:25

Fizika

Engleski j.

Biologija

Engleski j.

Njemački j.

4.

16:30-17:15

Informatika

Engleski j.

Matematika

Bosanski j.

Fizika

5.

17:20-18:05

Informatika

Matematika

Matematika

Bosanski j.

 

6.

18:10-18:55

Historija

 

ČOZ

Muzička kultura

 

7.

19:00-19:45

Historija

   

Muzička kultura

 

 

RAZRED: 1B           SMJENA: II      KABINET: 61
RAZEDNI STARJEŠINA: Elmina Musić

Broj
časa

Vrijeme
trajanja

Ponedeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

1.

 13:45-14:30

Praktična nastava

Informatika I gr.

Informatika II gr.

Biologija

Engleski j.

2.

 14:35-15:20  

Informatika I gr.

Informatika II gr.

Bosanski j.

Latinski j.

3.

 15:40-16:25  

Historija

Bosanski j.

Matematika

Latinski j.

4.

 16:30-17:15  

Historija

Biologija

Hemija

Anatomija

5.

 17:20-18:05  

Engleski j.

Fizika

Hemija

Higijena

6.

 18:10-18:55  

Matematika

Fizika

Anatomija

TIZO

7.

 19:00-19:45  

ČOZ

Vjeronauka

Higijena

TIZO

 

RAZRED: 1C      SMJENA: II      KABINET: 46
RAZEDNI STARJEŠINA: Albina Hatunić

Broj
časa

Vrijeme
trajanja

Ponedeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

1.

  13:45-14:30

Informatika I gr.

Praktična nastava

Vjeronauka

Matematika

Anatomija

2.

  14:35-15:20

Informatika I gr.

 

Hemija

Fizika

Anatomija

3.

  15:40-16:25

Latinski j.

 

Hemija

Biologija

Higijena

4.

  16:30-17:15

Latinski j.

 

Bosanski j.

Engleski j.

Bosanski j.

5.

  17:20-18:05

Engleski j.

 

Biologija

Matematika

Fizika

6.

  18:10-18:55

TIZO

 

Informatika II gr.

Historija

Higijena

7.

 19:00-19:45

TIZO

 

Informatika II gr.

Historija

ČOZ

 

RAZRED: 2A      SMJENA: II      KABINET: 44
RAZEDNI STARJEŠINA: Senada Burgić

Broj
časa

Vrijeme
trajanja

Ponedeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

1.

  13:45-14:30

Likovna kultura

Matematika

Bosanski j.

Bosanski j.

Njemački j.

2.

 14:35-15:20

Likovna kultura

Matematika

Matematika

Bosanski j.

Fizika

3.

 15:40-16:25

Informatika

Geografija

Informatika

Fizika

Engleski j.

4.

 16:30-17:15

Engleski j.

Geografija

Hemija

Njemački j.

Engleski j.

5.

 17:20-18:05

Historija

Demokratija

Hemija

TIZO

Vjeronauka

6.

 18:10-18:55  

Demokratija

Biologija

TIZO

 

7.

 19:00-19:45  

Historija

Biologija

ČOZ

 

 

RAZRED: 2B      SMJENA: II      KABINET: 53
RAZEDNI STARJEŠINA: Bakir Rešidbegović

Broj
časa

Vrijeme
trajanja

Ponedeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

1.

  13:45-14:30

Engleski I gr.

Praktična nastava

Engleski j. II gr.

Bosanski j.

Fizika

2.

 14:35-15:20

Engleski I gr.

 

Engleski j. II gr.

Hemija

Vjeronauka

3.

 15:40-16:25

Sociologija

 

Matematika

Hemija

Bosanski j.

4.

 16:30-17:15

Sociologija

 

Biologija

Matematika

Mikrobiologija

5.

 17:20-18:05

Fizika

 

Biologija

Anatomija

Mikrobiologija

6.

 18:10-18:55

ČOZ

 

TIZO

Anatomija

Socijalna med.

7.

 19:00-19:45

Socijalana med.

 

TIZO

   

 

RAZRED: 2C      SMJENA: II      KABINET: 45
RAZEDNI STARJEŠINA: Amela Džibrić

Broj
časa

Vrijeme
trajanja

Ponedeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

1.

  13:45-14:30

Sociologija

Engleski j. I gr.

Praktična nastava

Engleski II gr.

Bosanski j.

2.

 14:35-15:20

Sociologija

Engleski j. I gr.

 

Engleski II gr.

Bosanski j.

3.

 15:40-16:25

Socijalna med.

Matematika

 

Biologija

Fizika

4.

 16:30-17:15

Fizika

Matematika

 

Biologija

Anatomija

5.

 17:20-18:05

Mikrobiologija

Socijalna med.

 

Hemija

Anatomija

6.

 18:10-18:55

Mikrobiologija

TIZO

 

Hemija

Vjeronauka

7.

 19:00-19:45

ČOZ

TIZO

     

 

RAZRED: 3A      SMJENA: I      KABINET: 61
RAZEDNI STARJEŠINA: Kemal Bašić

Broj
časa

Vrijeme
trajanja

Ponedeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

1.

  13:45-14:30

Bosanski j.

Njemački j.

I.N Eng/TIZO

Engleski j.

I.N Biol/His

2.

 14:35-15:20

I.N Eng/TIZO

Njemački j.

Geografija

Engleski j.

I.N Biol/His

3.

 15:40-16:25

Matematika

Bosanski j.

Sociologija

Sociologija

Hemija

4.

 16:30-17:15

Matematika

Bosanski j.

Historija

Vjeronauka

Matematika

5.

 17:20-18:05

TIZO

Fizika

I.N Geografija

Latinski j.

I.N Hemija

6.

 18:10-18:55

TIZO

Biologija

I.N Geografija

Latinski j.

I.N Hemija

7.

 19:00-19:45      

ČOZ

 

 

RAZRED: 3B      SMJENA: I      KABINET: 44
RAZEDNI STARJEŠINA: Edin Halilović

Broj
časa

Vrijeme
trajanja

Ponedeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

1.

  13:45-14:30

I.N Biol/Hem

I.N Biol/Hem

 

Klinička medicina

Demokratija

2.

 14:35-15:20

I.N Biol/Hem

I.N Biol/Hem

UKC 7 časova

Klinička medicina

Demokratija

3.

 15:40-16:25

Farmakologija

Klinička medicina

 

Engleski j.

ČOZ

4.

 16:30-17:15

Farmakologija

Klinička medicina

 

Engleski j.

Medicinska psihologija

5.

 17:20-18:05

Lab.dijagnostika

Bosanski j.

 

Vjeronauka

Medicinska psihologija

6.

 18:10-18:55

Klinička medicina

Bosanski j.

 

Patologija

TIZO

7.

 19:00-19:45

Klinička medicina

   

Patologija

TIZO

 

RAZRED: 3C      SMJENA: I      KABINET: 46
RAZEDNI STARJEŠINA: Mehmed Imamović

Broj
časa

Vrijeme
trajanja

Ponedeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

1.

  13:45-14:30

Lab. dijagnostika

Klinička medicina

Klinička medicina

 

Medicinska psihologija

2.

 14:35-15:20

Bosanski j.

Klinička medicina

Engleski j.

 

Medicinska psihologija

3.

 15:40-16:25

Bosanski j.

I.N Biol/Hem

Engleski j.

UKC 7 Časova

Demokratija

4.

 16:30-17:15

Vjeronauka

I.N Biol/Hem

Demokratija

Amela Džibrić

ČOZ

5.

 17:20-18:05

Farmakologija

Klinička medicina

TIZO

 

I.N Biol/Hem

6.

 18:10-18:55

I.N Biol/Hem

Klinička medicina

TIZO

 

Patologija

7.

 19:00-19:45

Farmakologija

Klinička medicina

   

Patologija

 

RAZRED: 4A      SMJENA: I      KABINET: 55
RAZEDNI STARJEŠINA: Melisa Šerifović

Broj
časa

Vrijeme
trajanja

Ponedeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

1.

  13:45-14:30

Engleski j.

Bosanski j.

Geografija

 

I.N Bos/Hem

2.

 14:35-15:20

Matematika

Bosanski j.

Historija

Logika

Engleski j.

3.

 15:40-16:25

I.N Biol/Eng

Njemački j.

I.N Geog/Tizo

Vjeronauka

I.N Biol/Eng

4.

 16:30-17:15

I.N Bos/Hem

Njemački j.

I.N Geog/Tizo

TIZO

I.N Biol/Bos

5.

 17:20-18:05

I.N Hem/Eng

Biologija

Filozofija

TIZO

Bosanski j.

6.

 18:10-18:55

Psihologija

Fizika

Filozofija

ČOZ

Matematika

7.

 19:00-19:45  

Hemija

   

Matematika

 

RAZRED: 4C      SMJENA: I      KABINET: 53
RAZEDNI STARJEŠINA: Eldina Softić

Broj
časa

Vrijeme
trajanja

Ponedeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

1.

  13:45-14:30

Zdrava ishrana i dijetetika

Engleski j.

 

Urgentna medicina

 

2.

 14:35-15:20

Bosanski j.

Engleski j.

 

Urgentna medicina

UKC

3.

 15:40-16:25

Bosanski j.

I.N Biol/Hem

 

Klinička medicina

 

4.

 16:30-17:15

Zdrava ishrana i dijatetika

I.N Biol/Hem

DZ

Klinička medicina

 

5.

 17:20-18:05

I.N Biol/Hem

Klinička medicina

 

Klinička medicina

 

6.

 18:10-18:55

I.N Biol/Hem

TIZO

 

ČOZ

 

7.

 19:00-19:45

Vjeronauka

TIZO

     

 

RAZRED: 4D      SMJENA: I      KABINET: 57
RAZEDNI STARJEŠINA: Subhija Karahmetović

Broj
časa

Vrijeme
trajanja

Ponedeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

1.

  13:45-14:30

Urgentna medicina

I.N Biol/Hem

     

2.

 14:35-15:20

Urgentna medicina

I.N Biol/Hem

UKC

DZ

Bosanski j.

3.

 15:40-16:25

I.N Biol/Hem

Engleski j.

   

Bosanski j.

4.

 16:30-17:15

I.N Biol/Hem

Engleski j.

   

TIZO

5.

 17:20-18:05

Zdrava ishrana i dijettika

Vjeronauka

   

TIZO

6.

 18:10-18:55

ČOZ

Klinička medicina

   

Klinička medicina

7.

 19:00-19:45

Zdrava ishrana i dijettika

Klinička medicina

   

Klinička medicina

 

RAZRED: 4E      SMJENA: I      KABINET: 45
RAZEDNI STARJEŠINA: Dženana Omerdić

Broj
časa

Vrijeme
trajanja

Ponedeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

1.

  13:45-14:30

I.N Biol/Hem

Klinička medicina

Klinička medicina

   

2.

 14:35-15:20

I.N Biol/Hem

Vjeronauka

Klinička medicina

UKC

DZ

3.

 15:40-16:25

Zdrava ishrana i dijatetika

TIZO

Klinička medicina

   

4.

 16:30-17:15

Engleski jezik

TIZO

Engleski j.

   

5.

 17:20-18:05

Urgentna medicina

I.N Biol/Hem

Bosanski j.

   

6.

 18:10-18:55

Zdrava ishrana i dijatetika

I.N Biol/Hem

Bosanski j.

   

7.

 19:00-19:45    

Urgentna medicina

   

Print   Email