Previous Next

Obilježavanje 16. oktobra, Svjetskog dana zdrave ishrane

Ucenici Ekoloske sekcije predvođeni profesoricom Eldinom Softic, te učenici sekcije Zdrava ishrana predvođeni profesoricom Amelom Dzibric, obiljezili su 16. oktobar, Svjetski dan zdrave ishrane i tim povodom odrzali predavanja i prezentacije na temu 'Zdrava ishrana - zdrav zivot'. Pravilna i zdrava ishrana postala je jedan od najvaznijih segmenata savremenog zivota. Cilj predavanja bio je da ukaze da su ljudsko zdravlje, kreativnost, efikasnost i raspolozenje uslovljeni pored ostalog i nacinom ishrane. Zdrava ishrana u porodici omogucava pravilniji fizicki i duhovni razvoj djece, vise ljubavi i radosti u zajednickom zivotu.


Print   Email