Administrativna služba

Ime i prezime Dužnost
Aldijana Sakić Pedagogica
Mirza Dugonjić Sekretar
Sanela Džambić Administrativni radnik
Nevzeta Osmanović Finansijski radnik