Historijat škole

JU Mješovita srednja škola Lukavac osnovana je kao pravni sljedbenik JU „Gimnazija Lukavac“ Zakonom o osnivanju JU Mješovita srednja škola Lukavac broj: 01-02-321-3/16 koji je donesen na Skupštini Tuzlanskog kantona održanoj dana 30.05.2016. godine.

Škola je od 07.07.2016.godine dobila Rješenje o registraciji kod Općinskog suda u Tuzli, broj: 032-0-Reg-16-001061, te je upisana u Registar srednjih škola pod rednim brojem 37 na strani 41 Rješenjem broj: 10/1-38-022188-1/16, od 03.08.2016.godine.

Škola obavlja vaspitno-obrazovnu djelatnost koja je zasnovana na jedinstvenom sticanju općeg, stručno-teoretskog i praktičnog znanja na osnovu punog ili skraćenog nastavnog plana i programa, donijetog u skladu sa čl. 57. i čl. 60. Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona“ br. 17/11, 09/15 i 6/16).

JU Mješovita srednja škola Lukavac je formirana kao samostalna škola po nastavnom planu i programu opće gimnazije i medicinsko-tehničke škole. Rješenjem resornog ministarstva škola ispunjava uvjete za stručna zvanja i zanimanja iz sljedećih struka i to:
1.      Opća gimnazija
2.      Matematičko-informatička gimnazija
3.      Filološka gimnazija
4.      Medicinska sestra – tehničar.

Gimnazija Lukavac

13.septembra 1966. godine odlukom Skupštine Opštine Lukavac osnovana je "Gimnazija Lukavac".
Te školske godine gimnazija je brojala 44 učenika u jednom odjeljenju. U prvoj školskog godini su radila samo 3 stalno zaposlena profesora: Sulejman Ramić (prof. historije i tadašnji direktor škole), Halid Suljkanović  (prof. njemačkog i latinskog jezika) i Mladen Galić (akademski vajar). Iz svih drugih predmeta nastava je izvođena sa profesorima iz drugih škola. Na početku svoga rada škola je imala kadrovske i prostorne probleme.

Prva generacija učenika Gimnazije:

Alić Azra, Atić Zuhra, Avdibegović Jasminka, Avdić Enesa, Avdić Enisa, Bačić Bajro, Bakaj Srećko, Cvijanović Draginja, Dautović Bahrija, Delić Enida, Devčić Stela, Dimitrijević Vesna, Džibrić Pašaga, Grbić Fehrija, Imamović Behka, Imamović Mirsad, Jusufović Hidajet, Kenig Enita, Kurtić Fadil, Lipjankić Ibrahim, Lutovac Nada, Mamuzić Zdenko, Mujčić Nefiza, Nedeljković Branimir, Nuhić Samka, Biljić Božana, Pračić Gordana, Radić Mirko, Sepi Ivica, Simić Branko, Spremo Radinka, Suljić Mirsad, Todorović Jelka, Tomić Rezika, Tunjić Božo, Raičević Savo.

1982. i 1983.godine izlazi poslednja generacija maturanata opće gimnazije u Lukavcu, reformom obrazovanja opća gimnazija je preobražena u jezičko-prevodilačku te u tom periodu prestaje sa svojim radom. Na inicijativu bivših i uglednih učenika pokrenuta je ideja o ponovnom formiranju "Gimnazije Lukavac". Ideja je realizovana 18.aprila1994.godine u ratnim okolnostima, upisano je 90 učenika u "ratnu" gimnaziju. Na čelu ponovo osnovane škole nalazi se direktor Zikrija Isaković, prof., a u ulozi pomoćnika direktora nalazila se Sabina Topić, prof. Ova škola uprkos problemima s kojima se susretala iz dana u dan nudila je kvalitetan obim znanja svojim učenicima.

Krajem oktobra 2008. godine završena je druga faza renoviranja J.U. Gimnazije Lukavac, te je škola dobila zaseban ulaz, a prostor za rad u školi povećan za još dvije učionice.